با تمام وجود گناه کردیم نه نعمت هایش را از ما گرفت و نه گناهانمان را فاش کرد بیندیش اگر اطاعتش بکنیم چه می شود .
 
 
 
 • Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City

  Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Splinter Cell: Chaos Theory

  Splinter Cell: Chaos Theory

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Crysis

  Crysis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Call of Juarez

  Call of Juarez

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •