(khanafay هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Prototype

  Prototype

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Origins

  Batman: Arkham Origins

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Sniper: Ghost Warrior 2

  Sniper: Ghost Warrior 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • LEGO The Hobbit

  LEGO The Hobbit

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •