...Nothing
 
 
 
 • Agent

  Agent

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • The Last of Us: Part II

   The Last of Us: Part II

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • The Last of Us Remastered

   The Last of Us Remastered

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • The Last of Us

   The Last of Us

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
    
  • Uncharted: The Lost Legacy

   Uncharted: The Lost Legacy

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection

   Uncharted: The Nathan Drake Collection

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Uncharted 4: A Thief's End

   Uncharted 4: A Thief's End

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Uncharted 3: Drake's Deception

   Uncharted 3: Drake's Deception

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Uncharted 2: Among Thieves

   Uncharted 2: Among Thieves

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Uncharted: Drake's Fortune

   Uncharted: Drake's Fortune

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •