سلام من امیر حسینهستم تقریبا از سن 3 سالگی مشغول به ازیابی و بخث تست بازی ها در کنسول های مختلف بودم